Η εταιρία ΖΥΘΟΠΟΙΊΑ ΠΗΝΕΙΟΥ, δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα στελέχη της, φροντίζοντας το περιβάλλον εργασίας και την επαγγελματική τους κατάρτιση. Εισάγει στην καθημερινή πρακτική την καινοτομία και προωθεί την ομαδικότητα, τη συζήτηση, τη διαφορετικότητα και την περιβαλλοντική ευαισθησία.

Κατά την επιλογή του προσωπικού και των συνεργατών μας, υιοθετούμε πολιτική ίσων ευκαιριών και προώθησης της Διαφορετικότητας, χωρίς να κάνουμε διακρίσεις λόγω φύλου, ηλικίας, ειδικών ικανοτήτων, οικογενειακής κατάστασης, γενετήσιου προσανατολισμού, φυλής, χρώματος, εθνικής καταγωγής ή οποιοδήποτε άλλου μη αξιοκρατικού κριτηρίου.

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να δείτε τις ανάγκες της εταιρείας μας για νέες προσλήψεις – συνεργασίες.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει αφού δείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, να μας υποβάλλεται ηλεκτρονικά το βιογραφικό σας σημείωμα, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στην ευρωπαϊκή του μορφή μαζί με μια φωτογραφία.

Αυτόματη δημιουργία Ευρωπαϊκού Βιογραφικού – Κλικ εδώ

Τα βιογραφικά θα πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση: kariera@pineiosbrewery.gr
Επισημαίνουμε ότι αξιολογούνται – απαντώνται μόνο τα βιογραφικά που αποστέλλονται σύμφωνα με τα συνημμένα έντυπα και πληρούν τις προϋποθέσεις.

Υπεύθυνος Ανάπτυξης Αγοράς

Κωδικός θέσης: Lar-Sales

Περιγραφή θέσης

Η ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΠΗΝΕΙΟΥ στα πλαίσια της ανάπτυξης της επιθυμεί να προσλάβει ΥΠΕΥΘΥΝΟ/H ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΟΡΑΣ για τη Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα.

Ο/Η Υπεύθυνος/η Ανάπτυξης Αγοράς , θα συνεργάζεται στενά με όλα τα τμήματα του Εταιρίας καθώς και τη διοίκηση και θα χρησιμοποιεί κάθε μέσο και εργαλείο πωλήσεων προκειμένου να επιτευχθεί αύξηση των πωλήσεων και του κύκλου εργασιών της εταιρίας, κυρίως στο κανάλι τη χονδρικής.

Ποιο συγκεκριμένα θα είναι υπεύθυνος/η κυρίως για:

 • τη διαχείριση του πελατολογίου επικοινωνία με τους πελάτες
 • Υλοποίηση πλάνου ενεργειών.
 • ∆ιαχείριση παραγγελιών Β2Β
 • Ενηµέρωση των συνεργατών για διαθέσιµα ή νεα προϊόντα , προσφορές και προωθητικών ενεργειών
 • ∆ιαχείριση αιτηµάτων συνεργατών
 • Εφαρµογή εµπορικής πολιτικής της εταιρείας
 • Συµµετοχή στην οργάνωση , στον συντονισµό και στην παρακολούθηση του πλάνου πωλήσεων
 • Σύνταξη οικονοµικών προσφορών και διαπραγμάτευση των όρων συνεργασίας
 • Χαρτογράφηση και ανάλυση της αγοράς

Η εταιρία προσφέρει Πλήρη απασχόληση, άριστο εργασιακό περιβάλλον, συνεχή εκπαίδευση και εξέλιξη, Προοπτικές εξέλιξης, Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών με μισθό και bonus.

Αποστολή βιογραφικών στο kariera@pineiosbrewery.gr

Απαραίτητα τυπικά προσόντα

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Κάτοχος τίτλου Σπουδών (Α.Ε.Ι – Τ.Ε.Ι ) ∆ιοίκησης επιχειρήσεων ,Οικονοµικών ή συναφή αντικειμένων
 • Προϋπηρεσία 2 έως 3 χρόνια σε οποιαδήποτε θέση εργασίας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Ικανότητα επικοινωνίας, προσωπική παρακίνηση, ευελιξία και πνεύμα ομαδικής εργασίας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

 • Προϋπηρεσία 2 έως 3 χρόνια στον κλάδο των πωλήσεων τροφίμων και ποτών
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Γνώση και προϋπηρεσία σε µηχανογραφηµένο περιβάλλον εργασίας (ERP συστηµάτων)