Η εταιρία ΖΥΘΟΠΟΙΊΑ ΠΗΝΕΙΟΥ, δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα στελέχη της, φροντίζοντας το περιβάλλον εργασίας και την επαγγελματική τους κατάρτιση. Εισάγει στην καθημερινή πρακτική την καινοτομία και προωθεί την ομαδικότητα, τη συζήτηση, τη διαφορετικότητα και την περιβαλλοντική ευαισθησία.

Κατά την επιλογή του προσωπικού και των συνεργατών μας, υιοθετούμε πολιτική ίσων ευκαιριών και προώθησης της Διαφορετικότητας, χωρίς να κάνουμε διακρίσεις λόγω φύλου, ηλικίας, ειδικών ικανοτήτων, οικογενειακής κατάστασης, γενετήσιου προσανατολισμού, φυλής, χρώματος, εθνικής καταγωγής ή οποιοδήποτε άλλου μη αξιοκρατικού κριτηρίου.

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να δείτε τις ανάγκες της εταιρείας μας για νέες προσλήψεις – συνεργασίες.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει αφού δείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, να μας υποβάλλετε ηλεκτρονικά το βιογραφικό σας σημείωμα, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στην ευρωπαϊκή του μορφή μαζί με μια φωτογραφία.

Αυτόματη δημιουργία Ευρωπαϊκού Βιογραφικού – Κλικ εδώ

Τα βιογραφικά θα πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση: info@pineiosbrewery.gr
Επισημαίνουμε ότι θα αξιολογηθούν – απαντηθούν μόνο τα βιογραφικά που αποστέλλονται σύμφωνα με τα συνημμένα έντυπα και πληρούν τις προϋποθέσεις.

Υπεύθυνος/η Εκδηλώσεων & Ψηφιακής Επικοινωνίας (social Media)

Κωδικός θέσης: Lar-Events&SM

Περιγραφή θέσης

Ο Υπεύθυνος/η Εκδηλώσεων & Ψηφιακής Επικοινωνίας, θα συνεργάζεται στενά με όλα τα τμήματα του Οργανισμού καθώς και τη διοίκηση, προκειμένου να ενισχύει τη φήμη και την εικόνα της εταιρείας.

Θα χρησιμοποιεί κάθε μέσο και εργαλείο επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των εκδηλώσεων και δράσεων δημοσιότητας, τις στρατηγικές επικοινωνίας και ανάπτυξης ηλεκτρονικού μάρκετινγκ, κοινωνικά δίκτυα, δελτία τύπου κλπ, προκειμένου να ενισχύσει την ψηφιακή παρουσία της εταιρίας και να διευκολύνει τις πωλήσεις των προϊόντων και των υπηρεσιών του οργανισμού.

Θα είναι υπεύθυνος/η κυρίως για

Οργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων (events) και συγκεκριμένα

 • Διερεύνηση και αναζήτηση σχετικών δράσεων και εκδηλώσεων που θα μπορούσε να συμμετέχει η εταιρία.
 • Δημιουργία ετήσιου ημερολογίου δράσεων και εκδηλώσεων.
 • Προετοιμασία των απαραιτήτων γραφειοκρατικών διαδικασιών και έντυπων που είναι προαπαιτούμενα για την διεξαγωγή εκδηλώσεων.
 • Προετοιμασία του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, για την πλήρη κάλυψη των αναγκών των παρευρισκόμενων.
 • Υποδοχή και χαιρετισμός πελατών/συμμετεχόντων σε κάθε εκδήλωση, γνωριμία των πελατών/ συμμετεχόντων με την βασική ομάδα του οργανισμού και παροχή βοήθειας όπου χρειάζεται.
 • Εύρεση του κατάλληλου χώρου για τη διεξαγωγή της κάθε εκδήλωσης
 • Παρακολούθηση της εκδήλωσης, διαχείριση και απολογισμός αυτής.
 • Σύνταξη και αποστολή των απαραίτητων εκθέσεων και αναφορών προς την Διοίκηση της εταιρίας.
 • Ενημέρωση προς τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τους λόγους διεξαγωγής και τους στόχους της κάθε εκδήλωσης.
 • Διαφήμιση και Δημοσιότητα των εκδηλώσεων

Διαχείριση των κοινωνικών δικτύων (Social Media) για τις ανάγκες της ψηφιακής προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία καθώς και των δραστηριοτήτων που υλοποιεί. Θα είναι υπεύθυνος/η για την ανάπτυξη και την διατήρηση του προφίλ στα κοινωνικά μέσα καθώς και για ποιοτικό περιεχόμενο στα Social M edia. Επίσης θα επιμελείται την παραγωγή αναλύσεων (κοινωνικών μέσων, ψηφιακής διαφήμισης κ.λπ.) καθώς συστάσεων και προτάσεων βελτίωσης

Απαραίτητα τυπικά προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ –ΤΕΙ στους τομείς Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Ψηφιακό Μάρκετινγκ ή άλλο σχετικό κλάδο
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε παρόμοια θέση εργασίας (Επικοινωνίες, Μάρκετινγκ με έμφαση στην ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου κλπ) .
 • Άπταιστη γνώση Αγγλικών
 • Καλές γνώσεις στις τεχνολογίες και τα κανάλια των ψηφιακών και κοινωνικών μέσων
 • Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office Suite
 • Αναπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας και ανάπτυξης Δημοσίων σχέσεων καθώς και δυνατότητα δημιουργίας σχέσεων με τα μέσα ενημέρωσης
 • Ικανότητες οργάνωσης και διαχείρισης έργων, ομαδικής εργασίας και εργασίας υπό πίεση
 • Δεξιότητες και ευχέρεια στη χρήση του προφορικού και γραπτού λόγου
 • Ευελιξία πραγματοποίησης ταξιδιών στο Εσωτερικό και το Εξωτερικό

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σε ένα από τα παραπάνω πεδία (Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Ψηφιακό Μάρκετινγκ ή άλλο σχετικό κλάδο)
 • Γνώση σχεδιαστικών – γραφιστικών πακέτων
 • Πρόσθετες ξένες γλώσσες (Γαλλικά, Ισπανικά η Γερμανικά)
 • Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου