Skip to main content

Η εταιρία ΖΥΘΟΠΟΙΊΑ ΠΗΝΕΙΟΥ, δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα στελέχη της, φροντίζοντας το περιβάλλον εργασίας και την επαγγελματική τους κατάρτιση. Εισάγει στην καθημερινή πρακτική την καινοτομία και προωθεί την ομαδικότητα, τη συζήτηση, τη διαφορετικότητα και την περιβαλλοντική ευαισθησία.

Κατά την επιλογή του προσωπικού και των συνεργατών μας, υιοθετούμε πολιτική ίσων ευκαιριών και προώθησης της Διαφορετικότητας, χωρίς να κάνουμε διακρίσεις λόγω φύλου, ηλικίας, ειδικών ικανοτήτων, οικογενειακής κατάστασης, γενετήσιου προσανατολισμού, φυλής, χρώματος, εθνικής καταγωγής ή οποιοδήποτε άλλου μη αξιοκρατικού κριτηρίου.

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να δείτε τις ανάγκες της εταιρείας μας για νέες προσλήψεις – συνεργασίες.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει αφού δείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, να μας υποβάλλεται ηλεκτρονικά το βιογραφικό σας σημείωμα, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στην ευρωπαϊκή του μορφή μαζί με μια φωτογραφία.

Αυτόματη δημιουργία Ευρωπαϊκού Βιογραφικού – Κλικ εδώ

Τα βιογραφικά θα πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση: kariera@pineiosbrewery.gr
Επισημαίνουμε ότι αξιολογούνται – απαντώνται μόνο τα βιογραφικά που αποστέλλονται σύμφωνα με τα συνημμένα έντυπα και πληρούν τις προϋποθέσεις.

Ζυθοποιός Χειριστής/στρια Ζυθοποιείου

Κωδικός θέσης: Brew_12.21

Περιγραφή θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα συμμετάσχει στην αποτελεσματική διαχείριση της παραγωγικής λειτουργίας του ζυθοποιείου με στόχο τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των προϊόντων, την αύξηση της παραγωγικότητας και ταυτόχρονα την αποτελεσματική διαχείριση ελέγχου και μείωσης του κόστους παραγωγής.

Πιο συγκεκριμένα τα καθήκοντα θα είναι:

 • Παραγωγή Ζύθου / Λειτουργία ζυθοποιείου
 • Διαδικασίες απολύμανσης και αποστείρωσης ( CIP ) του Ζυθοποιείου
 • Εμφιάλωση η/και εμβαρέλωση καθώς και συσκευασία των προϊόντων.
 • Συντήρηση και ανανέωση εξοπλισμού ζυθοποιείου
 • Συμμετοχή στις διαδικασίες ασφάλειας και ποιότητας και εταιρείας
 • Ποιοτικός έλεγχος των προϊόντων

Η θέση απαιτεί καλή διαχείριση χρόνου, και δυνατότητα πραγματοποίησης πολλαπλών εργασιών παράλληλα. Απαιτεί επίσης δυνατότητα ανύψωσης βαρέων αντικειμένων 30 κιλών και εργασία σε ύψος (χρήση σκάλας).

Ο/Η κάθε ενδιαφερόμενος/η παρακαλείται να αποστείλει το βιογραφικό του στο mail: kariera@pineiosbrewery.gr

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να καλέσετε στο 2410575710.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται εμπιστευτικές.

Η ζυθοποιία Πηνειού κατά την επιλογή προσωπικού, υιοθετεί πολιτική ίσων ευκαιριών και προώθησης της Διαφορετικότητας, χωρίς να κάνει διακρίσεις λόγω φύλου, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης, γενετήσιου προσανατολισμού, φυλής, χρώματος, εθνικής καταγωγής ή οποιοδήποτε άλλου μη αξιοκρατικού κριτηρίου.

Απαραίτητες Γνώσεις και δεξιότητες

 • Υπόβαθρο στην επιστήμη της ζυθοποιίας ή σε σχετικό τομέα
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-3 ετών σε αντίστοιχη θέση στον τομέα παραγωγής κατά προτίμηση κλάδου τροφίμων και ποτών
 • Ικανότητα εργασίας με ελάχιστη επίβλεψη
 • Γνώση των παραγωγικών διεργασιών σε αντίστοιχο κλάδο
 • Καλές δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση Microsoft office.
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδια
 • Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
 • Συνέπεια και ομαδικό πνεύμα

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

 • Μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα Ζύθου-Ζυθοποίησης
 • Γνώση ERP ENTERSOFT
 • Ικανότητα σχεδιασμού και οργάνωσης
 • Κατοχή Μεταφορικού μέσου

Υπεύθυνος Ανάπτυξης Αγοράς

Κωδικός θέσης: Lar-Sales

Περιγραφή θέσης

Η ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΠΗΝΕΙΟΥ στα πλαίσια της ανάπτυξης της επιθυμεί να προσλάβει ΥΠΕΥΘΥΝΟ/H ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΟΡΑΣ για τη Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα.

Ο/Η Υπεύθυνος/η Ανάπτυξης Αγοράς , θα συνεργάζεται στενά με όλα τα τμήματα του Εταιρίας καθώς και τη διοίκηση και θα χρησιμοποιεί κάθε μέσο και εργαλείο πωλήσεων προκειμένου να επιτευχθεί αύξηση των πωλήσεων και του κύκλου εργασιών της εταιρίας, κυρίως στο κανάλι τη χονδρικής.

Ποιο συγκεκριμένα θα είναι υπεύθυνος/η κυρίως για:

 • τη διαχείριση του πελατολογίου επικοινωνία με τους πελάτες
 • Υλοποίηση πλάνου ενεργειών.
 • ∆ιαχείριση παραγγελιών Β2Β
 • Ενηµέρωση των συνεργατών για διαθέσιµα ή νεα προϊόντα , προσφορές και προωθητικών ενεργειών
 • ∆ιαχείριση αιτηµάτων συνεργατών
 • Εφαρµογή εµπορικής πολιτικής της εταιρείας
 • Συµµετοχή στην οργάνωση , στον συντονισµό και στην παρακολούθηση του πλάνου πωλήσεων
 • Σύνταξη οικονοµικών προσφορών και διαπραγμάτευση των όρων συνεργασίας
 • Χαρτογράφηση και ανάλυση της αγοράς

Η εταιρία προσφέρει Πλήρη απασχόληση, άριστο εργασιακό περιβάλλον, συνεχή εκπαίδευση και εξέλιξη, Προοπτικές εξέλιξης, Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών με μισθό και bonus.

Αποστολή βιογραφικών στο kariera@pineiosbrewery.gr

Απαραίτητα τυπικά προσόντα

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Κάτοχος τίτλου Σπουδών (Α.Ε.Ι – Τ.Ε.Ι ) ∆ιοίκησης επιχειρήσεων ,Οικονοµικών ή συναφή αντικειμένων
 • Προϋπηρεσία 2 έως 3 χρόνια σε οποιαδήποτε θέση εργασίας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Ικανότητα επικοινωνίας, προσωπική παρακίνηση, ευελιξία και πνεύμα ομαδικής εργασίας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

 • Προϋπηρεσία 2 έως 3 χρόνια στον κλάδο των πωλήσεων τροφίμων και ποτών
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Γνώση και προϋπηρεσία σε µηχανογραφηµένο περιβάλλον εργασίας (ERP συστηµάτων)

Υπεύθυνος Εμφιάλωσης – Εμβαρέλωσης

Κωδικός θέσης: Lar-Sales

Περιγραφή θέσης

Ο/Η  κατάλληλος/η υποψήφιος/α  θα συμμετάσχει στην αποτελεσματική διαχείριση της παραγωγικής λειτουργίας του ζυθοποιείου με στόχο τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των προϊόντων, την αύξηση της παραγωγικότητας και ταυτόχρονα την αποτελεσματική διαχείριση ελέγχου και μείωσης του κόστους παραγωγής. Πιο  συγκεκριμένα τα καθήκοντα θα είναι:

 • Εμφιάλωση η/και εμβαρέλωση καθώς και συσκευασία των προϊόντων.
 • Διαδικασίες απολύμανσης και αποστείρωσης ( CIP ) Των μηχανημάτων εμφιάλωσης και εμβαρέλωσης
 • Συντήρηση και ανανέωση του σχετικού εξοπλισμού
 • Συμμετοχή στις διαδικασίες ασφάλειας και ποιότητας και εταιρείας
 • Επιμέλεια και προμήθεια υλικών συσκευασίας

Η θέση απαιτεί καλή διαχείριση χρόνου, και δυνατότητα πραγματοποίησης πολλαπλών εργασιών παράλληλα. Απαιτεί επίσης δυνατότητα ανύψωσης βαρέων αντικειμένων 30 κιλών και εργασία σε ύψος (χρήση σκάλας).

Απαραίτητα τυπικά προσόντα

 Απαραίτητες  Γνώσεις και δεξιότητες

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-3 ετών σε αντίστοιχη θέση στον τομέα παραγωγής κατά προτίμηση κλάδου τροφίμων και ποτών
 • Ικανότητα εργασίας με ελάχιστη επίβλεψη
 • Γνώση των παραγωγικών διεργασιών σε αντίστοιχο κλάδο
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδια
 • Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
 • Συνέπεια και ομαδικό πνεύμα

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

 • Γνώση ERP ENTERSOFT
 • Ικανότητα σχεδιασμού και οργάνωσης
 • Κατοχή Μεταφορικού μέσου

Πληροφορίες

Ο/Η κάθε ενδιαφερόμενος/η παρακαλείται να αποστείλει το βιογραφικό του  στο mail: kariera@pineiosbrewery.gr

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να καλέσετε στο 2410575710.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται εμπιστευτικές.

Η ζυθοποιία Πηνειού κατά την επιλογή προσωπικού, υιοθετεί πολιτική ίσων ευκαιριών και προώθησης της Διαφορετικότητας, χωρίς να κάνει διακρίσεις λόγω φύλου, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης, γενετήσιου προσανατολισμού, φυλής, χρώματος, εθνικής καταγωγής ή οποιοδήποτε άλλου μη αξιοκρατικού κριτηρίου.

Αποθηκάριος – Διανομέας

Κωδικός θέσης: Lar-Sales

Περιγραφή θέσης

Ο/Η  κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναφέρεται στον υπεύθυνο Λειτουργίας του Ζυθοποιείου και θα έχει στην ευθύνη του/της

 • Επιμέλεια και την τήρηση της Αποθήκης όσον αφορά τα προϊόντα και τα εμπορεύματα
 • Επιμέλεια και τήρηση αποθήκης των πρώτων υλών και προωθητικού υλικού (κιβώτια, ετικέτες, βαρέλια, φιάλες, ποτήρια κλπ)
 • Επιμέλεια και αποστολές του e-shop
 • Διανομή των παραγγελιών και των προϊόντων στους εμπόρους-διανομείς και πελάτες στην περιφέρεια Θεσσαλίας και τον νομό Πιερίας.

Η θέση απαιτεί καλή διαχείριση χρόνου, και δυνατότητα πραγματοποίησης πολλαπλών εργασιών παράλληλα. Απαιτεί επίσης δυνατότητα ανύψωσης βαρέων αντικειμένων έως 30 κιλών. Απαιτεί επίσης άριστη ικανότητα οδήγησης Ι.Χ. Επαγγελματικού αυτοκινήτου

Απαραίτητα τυπικά προσόντα

Απαραίτητες  Γνώσεις και δεξιότητες:

 • Προϋπηρεσία στο αντικείμενο για τουλάχιστον 2-3 έτη
 • Ικανότητα εργασίας με ελάχιστη επίβλεψη
 • Καλές δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
 • Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου κατηγορίας και εμπειρία οδήγησης τουλάχιστον δύο ετών

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

 • Δίπλωμα σχετικής Επαγγελματικής Ειδικότητας ΕΠ.ΑΛ. ή  I.E.K.
 • Γνώση Microsoft Office
 • Γνώση ERP ENTERSOFT

Πληροφορίες

Ο/Η κάθε ενδιαφερόμενος/η παρακαλείται να αποστείλει το βιογραφικό του  στο mail: kariera@pineiosbrewery.gr

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να καλέσετε στο 2410575710.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται εμπιστευτικές.

Η ζυθοποιία Πηνειού κατά την επιλογή προσωπικού, υιοθετεί πολιτική ίσων ευκαιριών και προώθησης της Διαφορετικότητας, χωρίς να κάνει διακρίσεις λόγω φύλου, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης, γενετήσιου προσανατολισμού, φυλής, χρώματος, εθνικής καταγωγής ή οποιοδήποτε άλλου μη αξιοκρατικού κριτηρίου.

Ψυκτικός – Τεχνικός Εξοπλισμού Draft – Διανομέας

Κωδικός θέσης: Lar-Sales

Περιγραφή θέσης

Ο/Η  κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναφέρεται στον υπεύθυνο εξοπλισμού draft και θα κατέχει το κομμάτι των εγκαταστάσεων και service όλων των εξοπλισμών draft καθώς και ανά τακτά διαστήματα καθαρισμούς αυτών. Επίσης θα διανέμει τις παραγγελίες στους εκάστοτε πελάτες. Ο τομέας ευθύνης του είναι η περιφέρεια Θεσσαλίας καθώς και ο νομός Πιερίας.

Η θέση απαιτεί καλή διαχείριση χρόνου, και δυνατότητα πραγματοποίησης πολλαπλών εργασιών παράλληλα. Απαιτεί επίσης δυνατότητα ανύψωσης βαρέων αντικειμένων έως 30 κιλών.

Απαραίτητα τυπικά προσόντα

Απαραίτητες  Γνώσεις και δεξιότητες:

 • Πτυχίο ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Ψυκτικού από Τ.Ε.Ι. ΕΠ.ΑΛ. ή Ιδιωτικό ή Δημόσιο I.E.K.
 • Προϋπηρεσία στο αντικείμενο για τουλάχιστον 2-3 έτη
 • Ικανότητα εργασίας με ελάχιστη επίβλεψη
 • Καλές δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
 • Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου κατηγορίας και εμπειρία οδήγησης τουλάχιστον δύο ετών

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

 • Γνώση Microsoft office.
 • Γνώση ERP ENTERSOFT
 • Κατοχή Μεταφορικού μέσου

Πληροφορίες

Ο/Η κάθε ενδιαφερόμενος/η παρακαλείται να αποστείλει το βιογραφικό του  στο mail: kariera@pineiosbrewery.gr

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να καλέσετε στο 2410575710.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται εμπιστευτικές.

Η ζυθοποιία Πηνειού κατά την επιλογή προσωπικού, υιοθετεί πολιτική ίσων ευκαιριών και προώθησης της Διαφορετικότητας, χωρίς να κάνει διακρίσεις λόγω φύλου, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης, γενετήσιου προσανατολισμού, φυλής, χρώματος, εθνικής καταγωγής ή οποιοδήποτε άλλου μη αξιοκρατικού κριτηρίου.