Η εταιρία ΖΥΘΟΠΟΙΊΑ ΠΗΝΕΙΟΥ, δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα στελέχη της, φροντίζοντας το περιβάλλον εργασίας και την επαγγελματική τους κατάρτιση. Εισάγει στην καθημερινή πρακτική την καινοτομία και προωθεί την ομαδικότητα, τη συζήτηση, τη διαφορετικότητα και την περιβαλλοντική ευαισθησία.

Κατά την επιλογή του προσωπικού και των συνεργατών μας, υιοθετούμε πολιτική ίσων ευκαιριών και προώθησης της Διαφορετικότητας, χωρίς να κάνουμε διακρίσεις λόγω φύλου, ηλικίας, ειδικών ικανοτήτων, οικογενειακής κατάστασης, γενετήσιου προσανατολισμού, φυλής, χρώματος, εθνικής καταγωγής ή οποιοδήποτε άλλου μη αξιοκρατικού κριτηρίου.

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να δείτε τις ανάγκες της εταιρείας μας για νέες προσλήψεις – συνεργασίες.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει αφού δείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, να μας υποβάλλεται ηλεκτρονικά το βιογραφικό σας σημείωμα, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στην ευρωπαϊκή του μορφή μαζί με μια φωτογραφία.

Αυτόματη δημιουργία Ευρωπαϊκού Βιογραφικού – Κλικ εδώ

Τα βιογραφικά θα πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση: info@pineiosbrewery.gr
Επισημαίνουμε ότι αξιολογούνται – απαντώνται μόνο τα βιογραφικά που αποστέλλονται σύμφωνα με τα συνημμένα έντυπα και πληρούν τις προϋποθέσεις.

Επί του παρόντος δεν έχουμε ανοικτές θέσεις εργασίας στη «Ζυθοποιία Πηνειού» .Αν ακόμα θέλετε να υποβάλετε αίτηση, θα χαρούμε να λάβουμε την αίτηση σας.